Verbeeldingskracht in samenleven

Verbeeldingskracht in samenleven

PROJECTEN     DE MAKKERS     AGENDA     CONTACT

PRIVACYVERKLARING

Theater de Makkers kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Theater de Makkers en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Theater de Makkers verstrekt.

Theater de Makkers kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres

Waarom heeft Theater de Makkers gegevens nodig?

Theater de Makkers verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk per e-mail  te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Theater de Makkers uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang bewaart Theater de Makkers gegevens?

Theater de Makkers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Deelt Theater de Makkers gegevens met anderen?

Theater de Makkers verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@theaterdemakkers.nl. Theater de Makkers zal zo snel mogelijk, maar binnen een week, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Theater de Makkers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Theater de Makkers maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Theater de Makkers verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@theaterdemakkers.nl.

Theater de Makkers is als volgt te bereiken:

Assendorperplein 9
8012 TW Zwolle
06 15542100


Facebook
@